tranh chấp đất cho thuê

Vẫn còn thời hạn 5 năm nhưng việt kiều đòi lại nhà cho thuê

20151019141815-ad87 Ngày 28/7/2006, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 1037 về giao dịch nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 có yếu tố nước ngoài (chính thức có hiệu lực từ 1/9/2006). Theo đó, Nghị quyết này quy định rõ hướng xử lý đối với những hợp đồng thuê nhà đã