nộp thuế trước bạ khi mua nhà

Khi mua nhà quy định nộp lệ phí trước bạ ra sao

20160129095332-8103 Theo Điều 4 Thông tư 124 ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định tỉ lệ nộp lệ phí trước bạ là 0,5% tính trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ. Hỏi: Tôi dự tính mua căn nhà ở quận 12 (Tp.HCM) với giá 850 triệu đồng.