nói lỏng quy định miễn thuế

Quy định miễn thuế cho chuyển nhượng bất động sản đang cân nhắc được nới lỏng

201507280232287-6-1441352714609 Cụ thể, theo quy định hiện hành thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với